Služby

Účetnictví a daňová evidence

 • Osobní převzetí dokladů u klienta, elektronická komunikace
 • Kontrola náležitostí dokladů

 • Zaúčtování faktur, bankovních
  výpisů, pokladních dokladů a dalších souvisejících dokladů při zachování akruálního principu

 • Vedení účetního a peněžního
  deníku
 • Saldokonto pohledávek a závazků
 • Nastavení účetní osnovy a tvorba účetních směrnic
 • Evidence majetku a odpisů

Mzdy

 • Zpracování mezd
 • Vedení personální agendy

 • Přihlášky a odhlášky zaměstnanců

 • Hromadná oznámení změn

 • Přehledy pojistného pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ

 • Evidenční listy důchodového pojištění

 • Potvrzení o příjmech

 • Zpracování e-neschopenek, odeslání dokladů v elektronické podobě

Daňová přiznání

Zpracování daňových přiznání a elektronické odeslání správci daně

 • Daň z příjmů právnických osob

 • Daň z příjmů fyzických osob

 • Daň z přidané hodnoty

 • Kontrolní hlášení

 • Souhrnné hlášení

 • Daň z nemovitých věcí

 • Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnostiEkonomické a jiné činnosti 

 • Sestavení účetní závěrky
 • Zpracování výkazů pro Český
  statistický úřad

 • Zpracování výkazů a podkladů pro úvěry a dotace

 • Správa datové schránky

 • Zpracování obratové předvahy

 • Analýza nákladů a výnosů

 • Kalkulace režijních nákladů

 • Příprava a odeslání příkazů k úhradě v elektronické podobě

 • Sepsání a revize smluv a dohod dle Občanského zákoníku a Zákoníku práce

 • Komunikace s úřady